Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Des del 1987 Borges Agricultural & Industrial Nuts cotitza en el Segon Mercat de la Borsa de Madrid, en el sector de béns de consum – alimentació i begudes. El capital social de Borges Agricultural & Industrial Nuts és de 9.695.240,10 €, dividit en 3.221.010 accions amb un valor nominal de 3,01 €, totes de la mateixa classe i amb els mateixos drets polítics i econòmics, pot consultar la distribució del capital i dels drets de vot aquí.

El gràfic i la taula que es mostren a continuació provenen d’Infobolsa, per la qual cosa són simplement informatives i Borges Agricultural & Industrial Nuts no es fa responsable de la fiabilitat de les dades proporcionades:

 

L’evolució del capital social al llarg dels anys ha estat la següent:
Data Noves accions Valor nominal Valor ampliació de capital Situació final
Accions Capital
Constitució 13/08/87 100 10.000 ptes. 1.000.000 ptes. 100 1.000.000 ptes.
Canvi valor nominal 09/09/87 1.900 500 ptes. 2.000 1.000.000 ptes.
Ampliació de Capital 09/09/87 798.000 500 ptes. 399.000.000 ptes. 800.000 400.000.000 ptes.
Redenominació a euros 29/11/01  3,01 € 3.951,58 € 800.000 2.408.000,00 €
Ampliació de capital  17/02/2016 2.421.010 3,01 € 7.287.240,10 € 3.221.010 9.695.240,10 €

Per a més informació, pot consultar la fitxa de Borges Agricultural & Industrial Nuts a la web de la Borsa de Madrid o, si s’ho estima més, posis en contacte amb la nostra Oficina d’Atenció a l’Accionista a través de les següents vies de contacte: