Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Borges Agricultural & Industrial Nuts va cotitzar al Segon Mercat de la Borsa de Madrid, en el sector de béns de consum – alimentació i begudes des del 1987 fins al 20 de juliol de 2017, moment en que va fer el salt al mercat continu, on es troba actualment.

El capital social de Borges Agricultural & Industrial Nuts és de 9.950.397,80 €, dividit en 3.305.780 accions amb un valor nominal de 3,01 €, totes de la mateixa classe i amb els mateixos drets polítics i econòmics, pot consultar la distribució del capital i dels drets de vot aquí.

El gràfic i la taula que es mostren a continuació provenen d’Infobolsa, per la qual cosa són simplement informatives i Borges Agricultural & Industrial Nuts no es fa responsable de la fiabilitat de les dades proporcionades:

 

L’evolució del capital social al llarg dels anys ha estat la següent:
Data Noves accions Valor nominal Valor ampliació de capital Situació final
Accions Capital
Constitució 13/08/87 100 10.000 ptes. 1.000.000 ptes. 100 1.000.000 ptes.
Canvi valor nominal 09/09/87 1.900 500 ptes. 2.000 1.000.000 ptes.
Ampliació de Capital 09/09/87 798.000 500 ptes. 399.000.000 ptes. 800.000 400.000.000 ptes.
Redenominació a euros 29/11/01  3,01 € 3.951,58 € 800.000 2.408.000,00 €
Ampliació de capital  17/02/2016 2.421.010 3,01 € 7.287.240,10 € 3.221.010 9.695.240,10 €
Ampliació de capital  03/07/2017 84.770 3,01 € 255.157,70 € 3.305.780 9.950.397,80 €

Per a més informació, pot consultar la fitxa de Borges Agricultural & Industrial Nuts a la web de la Borsa de Madrid o, si s’ho estima més, posis en contacte amb la nostra Oficina d’Atenció a l’Accionista a través de les següents vies de contacte: