Sala de prensa

Borges Agricultural & Industrial Nuts factura 177,8 milions d’euros al tancament de l’exercici fiscal 2018/19

  • Al tancament de l’exercici, Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) acumula un benefici net de 2,3 milions d’euros
  • Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha tancat l’exercici comercialitzant 35.191 tones de fruits secs

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha tancat l’exercici fiscal, a 31 de maig de 2019, amb un Import Net de la Xifra de Negocis de 177,8 d’euros i 35.191 tones comercialitzades de fruits secssuperant en un 2% l’Import Net de la Xifra de Negocis i un 5% les tones comercialitzades respecte al quart trimestre de l’exercici anterior.

El Resultat Consolidat a tancament de l’exercici ha disminuït un 34,5% respecte a l’exercici anterior. El fort descens en els resultats ha vingut provocat principalment per dos factors que han impactat negativament. D’una banda, la nou de Califòrnia ha patit una forta pressió a la baixa dels preus -23% (0,77 € / quilo), i d’altra banda ens trobem en un any de producció OFF en el cicle anyer de producció dels pistatxers de les nostres finques. Aquests dos factors han suposat una menor contribució de 2,8 milions del negoci agrícola al resultat consolidat de 2,3 milions, després de la millora del negoci industrial a 1,6, el qual incorpora l’efecte de la venda de la maquinària i instal·lacions de la unitat d’envasament de crispetes.

BAIN, que cotitza al mercat continu de la borsa espanyola, ha registrat un EBITDA Ajustat de 5,1 milions d’euros, mentre que en l’exercici anterior va ser de 8,1 milions d’euros. Aquestes xifres encara no contemplen els beneficis potencials del pla de desenvolupament agrícola, PALM, iniciat per BAIN en els últims anys amb la plantació de 1.152,6 noves hectàrees de les quals es va obtenir producció, el setembre del 2018, de 117,7 hectàrees, produint lleugerament per sobre de les projeccions. De complir-se aquest pla de creixement, el projecte agrícola PALM podria aportar a BAIN en els propers 7 anys un benefici addicional que suposaria triplicar el resultat consolidat actual.

BAIN segueix incrementant la generació de Riquesa Social, amb la creació de 15 nous llocs de treball durant l’exercici, amb un total de 493 llocs de treball directe, fet que suposa un increment del 3,1% per cent respecte a l’any anterior.

Perfil alt i lideratge internacional

BAIN es reafirma com un dels líders mundials en el seu sector, amb unes vendes per valor de 177,8 milions d’euros a 62 païsosLes exportacions representen el 57,7% de la seva facturació, i reafirmen, així, el perfil internacional de la companyia. Les ametlles són el producte més venut pel Grup BAIN: arriben al 66% en valor del total de les seves vendes, seguides de les nous, amb un 10% del total.

BAIN aposta fermament pel negoci agrícola

BAIN gestiona directament un total de 2.401,5 hectàrees. D’aquestes, 320 estan situades a Califòrnia; 941,9, al sud de Portugal, i 1.139,6, a Espanya, en especial a les comunitats autònomes d’Extremadura i Andalusia. Actualment, 968,4 hectàrees es troben en producció i 865,4 començaran a produir gradualment durant els propers anys. A més, BAIN lidera el Projecte Pistatxo en cooperació amb els agricultors. Aquest projecte ja arriba a les 129,2 hectàrees adherides; si les sumem a les 2.401,5 que BAIN gestiona directament, fan un total de 2.531 hectàrees gestionades per BAIN directa i indirectamentL’objectiu principal del Projecte Pistatxo és la cooperació vertical entre BAIN i els productors per engegar noves explotacions agrícoles en regadiu que produeixin festuc de proximitat d’alta qualitat.

La producció de les finques que gestiona directament BAIN s’ha mantingut constant en termes generals, si bé s’ha produït una disminució de la collita de festucs perquè ha estat un any OFF del seu cicle anyer. Aquest volum, però, s’ha vist compensat per la bona collita de nous, així com per l’entrada en producció de les primeres 117,7 noves hectàrees d’ametllers, que han produït lleugerament per damunt de les previsions.

El projecte empresarial de BAIN té una clara orientació cap a la sostenibilitat

Les noves plantacions de BAIN es regeixen pels criteris de l’agricultura sostenible. Després de l’adhesió a la plataforma EsAgua, l’objectiu de la qual és posicionar les empreses espanyoles com a referents en la petjada hídrica i en l’àmbit de la sostenibilitat, BAIN ha iniciat el procés de certificació GLOBAL GAP (Good Agricultural Practices), un dels estàndards internacionals en matèria de bones pràctiques agrícoles i d’agricultura sostenible.

Així mateix, la companyia dedica un total de 96,7 hectàrees a la conservació del medi ambient i la biodiversitat.