A continuació es mostra el detall segons la fase de maduresa de les hectàrees del Grup a 1/08/2017: