El 31 de maig del 2016, l’antiguitat mitjana de les plantacions del Grup era de 21 anys. A continuació es mostra el detall segons la fase de maduresa de les hectàrees del Grup: