A continuació es faciliten els Fets Rellevants tal qual han estat remesos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.