Finca Barbudo

La finca Barbudo és una finca en arrendament de 62,2 hectàrees situada a Badajoz. Es tracta d’una finca de regadiu, on es conreen nogueres, festucs i ametlles i que compta amb instal·lacions de reg per aspersió per als diferents cultius.

Hectàrees
Finca Barbudo ha. (%)
Noguera 55,4 89,0
Festuc 2,7 4,3
Ametller 2,6 4,2
Altres(1) 1,6 2,5
Total ha. 62,2 100

(1)Correspon a camins, desnivells, instal·lacions, terres per a futures plantaciones i /o altres cultius o viver.