Finca Benavides

La finca Benavides és una finca de 184,8 hectàrees situada, a 10 km de Badajoz, al costat de l’horta del riu Guadiana.

Es tracta d’una finca de regadiu que compta amb instal·lacions de reg per aspersió i degoteig per als diferents cultius. La presa del sistema de reg es fa directament del riu Guadiana i disposa d’una dotació d’aigua de 250 litres/segon, una capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’actual explotació de la finca.

Dins de les 184,8 hectàrees de la finca, hi ha 4,3 hectàrees dedicades a viver (on es conreen els plançons per a consum de la pròpia finca o venda a tercers) i 16 hectàrees de banc de terres que el Grup preveu destinar al cultiu de noguers en el futur.

Hectàrees
Finca Benavides ha. (%)
Noguer 154,4 83,5
Festuc 9,9 5,4
Ametller 2,9 1,5
Banc de terres(1)
Altres(2) 17,7 9,6
Total ha. 184,8 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Juliol 2019

Març 2019

Març 2019

Març 2019

Juliol 2015

Juliol 2015

Juliol 2019

Març 2019

Març 2019

Juliol 2015

Juliol 2015

Juliol 2015