Finca Cantillana

Cantillana és una finca de 86,8 hectàrees situada a la província de Badajoz dedicada a la producció d’ametlles.

Hectáreas
Finca Cantillana ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 82,7 95,2
Altres(1) 4,1 4,8
Total ha. 86,8 100

(1) Correspon a camins, desnivells, instal·lacions, terres per a futures plantaciones i /o altres cultius o viver.

Febrer 2019

Febrer 2020

Febrer 2019

Febrer 2019

Febrer 2019

Maig 2018

Maig 2018

Febrer 2019

Febrer 2019

Febrer 2019

Maig 2018

Maig 2018