Finca Casarente

Finca Casarente

Casarente és una finca de 86 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers. Està situada en el terme de Montijo, província de Badajoz.

Hectàrees
Finca Casarente ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 81,5 94,8
Banc de terres(1)
Altres(2) 4,5 5,2
Total ha. 86,0 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Febrer 2020

 

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020