Finca El Cuartillo

El Cuartillo és una finca de 37,9 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers.

Està situada al terme de Montijo, província de Badajoz.

Hectàrees
Finca El Cuartillo ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 36,5 95,4
Banc de terres(1)
Altres(2) 1,8 4,6
Total ha. 37,9 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i reforestació.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Maig 2018

Maig 2018

Maig 2018