Finca Mas de Colom

Mas de Colom és una finca de 67,1 hectàrees dedicada principalment a la producció de festucs i ametlles. Està situada en la localitat de Tàrrega (Lleida) on estem desenvolupant el Projecte Pistatxo.

El 47% de la finca de Mas de Colom és de regadiu, aquesta part compta amb instal·lacions de reg per degoteig. La presa del sistema de reg es proveeix del Canal de l’Alt Urgell i disposa d’una dotació d’aigua de 4.700 m³ per hectàrea i any, capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’actual explotació de la finca.

Hectàrees
Finca Mas de Colom ha. (%)
Nogueres 0,9 1,3
Festuc 18,8 28,0
Ametller 9,2 13,8
Banc de terres(1)
Altres(2) 38,2 56,9
Total ha. 67,1 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Febrer 2018

2018

2018

Agost 2017

Setembre 2016

2018

2018

2018

Agost 2017

Agost 2017