Participacions significatives d’accionistes i drets de vot

Cada acció representa un dret de vot, per això el número de drets de vot és 3.221.010.

A continuació es mostra el detall de les participacions significatives comunicades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, expressades en percentatge sobre el total de drets de vot de la societat:

Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
CONSELLERS Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
ANTONIO PONT AMENOS 0,071 0,000 0,071
JOSE PONT AMENOS 0,065 0,000 0,065
RAMON PONT AMENOS 0,065 0,000 0,065
ANTONIO PONT GRAU 0,065 0,000 0,065
DAVID PRATS PALOMO 0,000 0,000 0,000
ANGEL SEGARRA FERRE 0,001 0,000 0,001
JAVIER TORRA BALCELLS 0,000 0,000 0,000
Notificacions de drets de vot (% de drets de vot)
ACCIONISTES Participació directa (%) Participació indirecta (%) Participació total sobre el capital (%)
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L. 94,498 0,000 94,498
PONT FAMILY HOLDING, S.L. 0,000 94,498 94,498

Participacions en societats cotitzades

La societat Borges Agricultural & Industrial Nuts no té participacions en cap societat cotitzada.

Autocartera

La societat Borges Agricultural & Industrial Nuts no manté accions pròpies en autocartera.