Finca Artois

La finca Artois és una finca de 54,8 hectàrees situada a la vall de Sacramento, municipi d’Artois situat al comtat de Glenn (Califòrnia, EUA) en la qual s’han plantat recentment nogueres (exercicis 2013 i 2014) i ametllers (exercici 2014), per la qual cosa no s’espera que aconsegueixi produccions importants fins l’any 2021 i 2022 en el cas d’ametllers i nogueres, respectivament.

El sistema de reg s’alimenta directament d’un pou propi amb una capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’explotació actual de la finca.

Hectàrees
Finca Artois ha. (%)
Nogueres 34,0 61,9
Fetuc
Ametller 16,6 30,2
Banc de terres(1)
Altres(2) 4,3 7,9
Total ha. 54,8 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.