Finca Casarente

Finca Casarente

Casarente és una finca de 86 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers. Està situada en el terme de Montijo, província de Badajoz.

Hectàrees
Finca Casarente ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 81,5 94,8
Banc de terres(1)
Altres(2) 4,5 5,2
Total ha. 86,0 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Setembre 2020

Març 2021

Març 2021

Agost 2020

Agost 2020

Agost 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Març 2021

Març 2021

Agost 2020

Agost 2020

Agost 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Febrer 2020