Finca Machados

Machados és una finca de 434,5 hectàrees destinada a la plantació d’ametllers.

Està situada a la província del Baixo Alentejo.

Hectàrees
Finca Machados ha. (%)
Noguer
Pistatxo
Ametller 386,2 90,4
Forestació 19,0 4,5
Altres(1) 21,9 5,1
Total ha. 427,1 100

(1) Correspon a camins, desnivells, instal·lacions, terres per a futures plantaciones i /o altres cultius o viver.

Febrer 2020

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

 Febrer 2020

 Febrer 2020

 Juliol 2019

 Maig 2018

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

Febrer 2020

Juliol 2019

Juliol 2019

Maig 2018