Finca Mas de Colom

Mas de Colom és una finca de 67,1 hectàrees dedicada principalment a la producció de festucs i ametlles. Està situada en la localitat de Tàrrega (Lleida) on estem desenvolupant el Projecte Pistatxo.

El 47% de la finca de Mas de Colom és de regadiu, aquesta part compta amb instal·lacions de reg per degoteig. La presa del sistema de reg es proveeix del Canal de l’Alt Urgell i disposa d’una dotació d’aigua de 4.700 m³ per hectàrea i any, capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’actual explotació de la finca.

Hectàrees
Finca Mas de Colom ha. (%)
Nogueres 0,9 1,3
Festuc 18,8 28,0
Ametller 9,2 13,8
Banc de terres(1)
Altres(2) 38,2 56,9
Total ha. 67,1 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.

Octubre 2019

Març 2021

Març 2020

Març 2020

Març 2020

Març 2020

Octubre 2019

Octubre 2019

Febrer 2018

2018

2018

Agost 2017

Agost 2017

Setembre 2016

Març 2021

Març 2020

Març 2020

Març 2020

Març 2020

Octubre 2019

Octubre 2019

2018

2018

2018

Agost 2017

Setembre 2016