Finca Santa María

Santa María: finca de 34,9 hectàrees situada en la localitat de Tornabous (Lleida) dedicada a banc de terres.

Hectàrees
Finca Santa María ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller
Banc de terres(1) 34,9 100
Altres(2)
Total ha. 34,9 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.