R+D

[text_output]Creiem fermament que la millor manera de liderar el futur és anticipar-s’hi. Per això duem a terme un esforç inversor important en investigació, innovació i millora dels processos, a fi de garantir la competitivitat i el futur de la companyia.

Els principals projectes en curs estan orientats a obtenir:

  1. Millores dels processos de dessecació / deshidratació
  2. Millores dels processos de producció de vapor
  3. Valorització de subproductes
  4. Desenvolupament de nous envasos industrials
  5. Introducció de noves tecnologies en els processos de selecció de l’ametlla

D’altra banda, dins de la divisió agrícola del Grup, Frusesa y Frusansa han participat en el projecte ADENOG-ANDEX (projecte CDTI en cooperació nacional) per al desenvolupament i la introducció de noves varietats de noguera que serviran de base per a la producció intensiva de nous d’alta qualitat. Això ajudarà a reduir les importacions espanyoles d’aquest producte.

[/text_output]