Projecte Pistatxo

Per a major informació visiti el nostre web www.projectepistatxo.cat

mscAmb la introducció del conreu del pistatxo a la zona de Tàrrega, Borges Agricultural & Industrial Nuts lidera un projecte pioner al territori que té un doble objectiu: contribuir a la millora i el desenvolupament econòmic de la zona per mitjà de la qualificació tècnica dels productors i, també, a la millora de la renda agrària, atès que és un conreu de més gran rendiment per hectàrea en comparació dels conreus tradicionals de la regió. Fonamentalment, el projecte consisteix en un pla de cooperació vertical amb els futurs productors de festuc de la zona, a través de la transmissió de l’experiència que Borges Agricultural & Industrial Nuts ha adquirit en aquest tipus de conreu a les seves finques de Badajoz i Granada durant els darrers 25 anys. El Grup es farà càrrec de la divulgació i l’assessorament del vessant productiu d’aquest conreu, i de la compra i la comercialització del producte.

nuevas plantaciones

Beneficis que ofereix el pla:

  • Per al productor: tècnics (assessorament sobre patrons, varietats, marcs de plantació, sistemes de rec, sistemes de recol·lecció, sistemes de qualitat, planta transformadora per processar el producte a pocs quilòmetres de distància) i econòmics (millora de la renda obtinguda per hectàrea, compromís de compra i comercialització del producte, tot respectant els estàndards de producció òptima que requereix el mateix conreu).
  • Per a Borges Agricultural & Industrial Nuts: control de tot el procés productiu, millora de la traçabilitat, obtenció d’economies d’escala, reducció de l’impacte de la variació del tipus de canvi de les divises, (de manera que es redueixen les necessitats d’importar el producte d’altres països).Per al territori: inversió realitzada, reactivació econòmica del sector agrari i efectes derivats de l’activitat industrial associada. Aquesta iniciativa pretén dinamitzar la zona d’influència del canal Segarra-Garrigues.

Portada Medio Ambiente