Sala de prensa

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) tanca l’exercici amb una xifra de negoci de 136,3 milions d’euros

  • La companyia manté estable l’import net de la xifra de negoci, finalitzant l’exercici amb un EBITDA ajustat d’1,5 milions d’euros.
  • BAIN registra un valor en vendes que ascendeix a 136,3 milions d’euros, destacant un increment del 3,9% en volum comercialitzat de fruits secs i fruites dessecades.
  • La companyia aposta per la qualitat i la sostenibilitat com a eixos estratègics de creixement i de futur.

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) tanca l’exercici 2022 – 2023, finalitzat el 31 de maig de 2023, amb una xifra de negocis acumulada de 136,3 milions d’euros, mantenint-se constant amb relació a l’exercici anterior.

Al tancament del període la companyia ha comercialitzat un total de 34.881 tones de fruits secs i subproductes, incrementant les tones de fruits secs un 3,9% respecte a l’any anterior, essent l’ametlla el producte amb major valor en vendes (representant un 61% del total), seguit de les nous (amb un 8%) i els pistatxos (amb un 6%).

BAIN registra un valor en vendes que ascendeix als 136,3 milions d’euros, comercialitzant productes en un total de 52 països i incrementant el seu volum al mercat nacional, concentrant-se en els canals B2B i MDD, que se situa al 49,8%. França, Regne Unit i Alemanya són els principals països a l’exterior, aportant un 24,6% de les vendes internacionals.

L’EBITDA Ajustat reflecteix l’impacte negatiu provocat en el negoci agrícola a conseqüència d’una forta caiguda dels preus de les principals matèries primeres que produeix BAIN, com són les nous (-28% respecte a l’any anterior) i les ametlles (-6% respecte a l’any anterior). El resultat consolidat del període s’ha vist reduït en 2,7 milions d’euros en relació amb el passat exercici, principalment a conseqüència del decrement de preus en els productes comercialitzats i l’increment rellevant dels costos industrials i de transport, que no s’han pogut repercutir íntegrament.

Aposta pel negoci agrícola de proximitat

BAIN aposta fermament pel negoci agrícola Km 0 sota criteris de sostenibilitat i amb un enfoc clar cap el desenvolupament agrícola de proximitat. La companyia gestiona un total de 2.545 hectàrees, situades a Espanya i Portugal, d’ametllers, pistatxers i noguers, en les quals s’inclouen 481 hectàrees adherides al Projecte Pistatxo– BAIN, un programa de cooperació vertical amb més de 70 productors de les províncies d’Osca i Lleida, que els ofereix una alternativa per a la millora de la renda agrària.

En l’exercici 2022 – 2023 s’ha produït un lleuger increment de les hectàrees gestionades, principalment per l’adquisició d’una finca agrícola de 51,8 hectàrees a Portugal i per la incorporació al Projecte Pistatxo – BAIN de 47 has respecte a l’exercici anterior.

El total de tones produïdes en finques gestionades es manté constant, situant-se en les 2.692 tn, principalment per l’entrada en producció de les noves hectàrees d’ametllers, malgrat ser un any OFF per al pistatxo.

BAIN projecta el seu futur amb la sostenibilidad como a eix estratègic i de creixement

  • Mesures en la part agrícola:

Borges Agricultural & Industrial Nuts treballa per a garantir una agricultura sostenible i responsable mitjançant l’aplicació de diferents mesures com: la implantació de tècniques d’agricultura de precisió, l’optimització de la fertiirrigació, la implementació de cobertes vegetals i el reaprofitament de restes per a fomentar l’economia circular.

Actualment, la companyia compta amb un 95% de les seves finques certificades amb el segell Global GAP (Good Agricultural Practices), un dels estàndards internacionals més destacats en matèria de bones pràctiques agrícoles i agricultura sostenible. Així mateix, compta amb un pla de reconversió de les plantacions més antigues de noguers i pistatxers convertint-les en plantacions més responsables, amb un ús més eficient dels recursos.

Pel que fa a la gestió de l’aigua, clau en l’activitat de negoci, la companyia forma part com a membre actiu de la plataforma EsAgua, amb qui ha elaborat un detallat estudi de la petjada hídrica, implementant proves de reg deficitari, així com un sistema de polvorització electroestàtica.

En la gestió del sòl, BAIN compta amb més de 1.000 hectàrees de cobertes vegetals que contribueixen a evitar la pèrdua de sòl fèrtil i actuen com a corredors naturals per a les espècies. L’empresa també ha posat en funcionament dos parcs solars fotovoltaics per a cobrir les necessitats de reg i reduir la petjada de carboni associada, i està en procés d’instal·lació de dues més.

Addicionalment, la companyia treballa per a la conservació de la naturalesa i la protecció de la biodiversitat en les seves més de 2.000 hectàrees, dedicant un total de 104,1 hectàrees a la conservació del medi ambient i la biodiversitat. Un exemple d’això és el Pla d’Acció de Biodiversitat (PAB) que s’implementa a la finca Mes de Colom (Tárrega), i la seva participació com a membre de l’Observatori de la Biodiversitat Agrària.

  • En l’àmbit industrial:

En l’àmbit industrial, destaca la recent obtenció per part dels principals centres industrials de BAIN del certificat de gestió ‘Residu Zero’, que acredita que els residus generats són tractats mitjançant vies responsables com la recuperació, el reciclatge o la valorització, fomentant un model circular i evitant la seva eliminació en abocadors.

Amb aquesta certificació, i gràcies a l’avaluació del control i seguiment dels residus de les plantes industrials, BAIN ha estat reconeguda com una empresa compromesa amb la minimització de l’impacte ambiental i la sostenibilitat, promovent la valorització, el reciclatge i l’aprofitament dels residus que genera.

Els resultats obtinguts per BAIN en aquesta anàlisi de gestió de residus han aconseguit un nivell de ‘Compromís Excel·lent’ en el cas del centre BAIN-B1 (dedicat al processament i envasament de fruita seca), certificant que la gestió alternativa a abocador és superior al 95%, concretament en un 96,6% dels residus, i un nivell de ‘Compromís Avançat’ en el centre BAIN-B2 (dedicat exclusivament a la producció d’ametlles), on la taxa de gestió alternativa arriba al 85%.

L’obtenció d’aquest segell en els principals centres productius de BAIN és una fita important dins de l’estratègia en matèria de sostenibilitat de la companyia, que s’emmarca sota el concepte “Compromesos per Naturalesa”. Aquest passa per prioritzar l’ús de materials reciclables en la fabricació d’envasos, reduir el consum de plàstics a través d’envasos més lleugers i utilitzar material reciclatge, per a garantir unes modalitats de consum i producció més sostenibles. Tot això sota la premissa global de promoure la cura de la salut i del planeta.