Accionistes

L’acció i el seu capital social

Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA

Borges Agricultural & Industrial Nuts va cotitzar al Segon Mercat de la Borsa de Madrid, en el sector de béns de consum – alimentació i begudes des del 1987 fins al 20 de juliol de 2017, moment en que va fer el salt al mercat continu, on es troba actualment.

El capital social de Borges Agricultural & Industrial Nuts és de 9.950.397,80 €, dividit en 23.140.460 accions amb un valor nominal de 0,43 €, totes de la mateixa classe i amb els mateixos drets polítics i econòmics, pot consultar la distribució del capital i dels drets de vot aquí.

El gràfic i la taula que es mostren a continuació provenen d’Infobolsa, per la qual cosa són simplement informatives i Borges Agricultural & Industrial Nuts no es fa responsable de la fiabilitat de les dades proporcionades:

L’evolució del capital social al llarg dels anys ha estat la següent:

 

Data Nº ampliació/ reducció accions Valor nominal Valor ampliació/ reducció capital Situació final
Accions Capital
Constitució 15/05/1968 100 1.000 pta. 100.000 pta. 100 100.000 pta.
Ampliació de Capital 20/02/1970 2.712 10.000 pta. 27.120.000 pta. 2.812 27.220.000 pta.
Ampliació de Capital 23/12/1970 423 10.000 pta. 4.230.000 pta. 3.235 31.450.000 pta.
Ampliació de Capital 18/02/1972 23 10.000 pta. 230.000 pta. 3.258 31.680.000 pta.
Ampliació de capital 12/12/1979 3.168 10.000 pta. 31.680.000 pta. 6.426 63.360.000 pta.
Ampliació de capital 23/06/1982 720 10.000 pta. 7.200.000 pta. 7.146 70.560.000 pta.
Canvi de valor nominal 16/07/1982 1.000 pta. 70.560 70.560.000 pta.
Ampliació de capital 26/07/1982 1.323 1.000 pta. 1.323.000 pta. 71.883 71.883.000 pta.
Ampliació de capital 23/11/1982 3.117 1.000 pta. 3.117.000 pta. 75.000 75.000.000 pta.
Ampliació de capital 20/06/1983 125.000 1.000 pta. 125.000.000 pta. 200.000 200.000.000 pta.
Ampliació i canvi valor nominal 10/02/1989 57.143 1.400 pta. 80.000.000 pta. 200.000 280.000.000 pta.
Reducció de capital i canvi valor nominal 06/11/1989 -80.000 1.000 pta. -80.000.000 pta. 200.000 200.000.000 pta.
Reducció i canvi valor nominal 20/12/1989 -200.000 950 pta. -190.000.000 pta. 10.526 10.000.000 pta.
Ampliació de capital i canvi valor nominal 20/12/1989 1.060.000 500 pta. 530.000.000 pta. 1.080.000 540.000.000 pta.
Ampliació de capital 31/05/1990 60.000 500 pta. 30.000.000 pta. 1.140.000 570.000.000 pta.
Redenonimació a euros 17/12/2001 3,01 €  — 1.140.000 3.431.400,00 €
Reducció de capital 29/04/2003 -10.000 3,01 € -30.100,00 € 1.150.000 3.401.300,00 €
Ampliació de capital 26/05/2005 32.576 3,01 € 98.053,76 € 1.162.576 3.499.353,76 €
Ampliació de capital 29/05/2007 32.546 3,01 € 97.963,46 € 1.195.122 3.597.317,22 €
Ampliació de capital 02/06/2015 251.239 3,01 € 756.229,39 € 1.446.361 4.353.546,61 €
Reducció de capital 29/05/2017 -60.000 3,01 € -180.600,00 € 1.386.361 4.172.946,61 €
Ampliació de capital 29/05/2017 1.919.419 3,01 € 5.777.451,19 € 3.305.780 9.950.397,80 €
Desdoblament d’accions 18/12/2017  — 0,43 €  — 23.140.460 9.950.397,80 €

Per a més informació, pot consultar la fitxa de Borges Agricultural & Industrial Nuts a la web de la Borsa de Madrid o, si s’ho estima més, posis en contacte amb la nostra Oficina d’Atenció a l’Accionista a través de les següents vies de contacte: