Accionistes

Remuneració per a l’accionista

En acceptació a la proposta dels socis minoritaris presents a les juntes des de l’exercici 2009 fins a l’última junta celebrada, els beneficis obtinguts s’han destinat a reforçar la companyia i a potenciar l’expansió dels seus negocis.

Històric de dividends

 

Exercici fiscal Dividend brut per acció Import unitari Venciment Tipus Concepte
2008/2009 0,06 € 0,05 € 19/12/2009 Ordinari Efectiu
2007/2008 0,03 € 0,03 € 21/12/2008 Ordinari Efectiu
2006/2007 0,04 € 0,03 € 21/12/2007 Ordinari Efectiu
2005/2006 0,10 € 0,09 € 21/12/2006 Ordinari Efectiu
2004/2005 0,10 € 0,09 € 21/12/2005 Ordinari Efectiu