Companyia

R+D i Qualitat

I+D

Creiem fermament que la millor manera de liderar el futur és anticipar-s’hi. Per això duem a terme un esforç inversor important en investigació, innovació i millora dels processos, a fi de garantir la competitivitat i el futur de la companyia.

Els principals projectes en curs estan orientats a obtenir:

  • Millores dels processos de dessecació / deshidratació
  • Millores dels processos de producció de vapor
  • Valorització de subproductes
  • Desenvolupament de nous envasos industrials
  • Introducció de noves tecnologies en els processos de selecció de l’ametlla

Alguns dels projectes que Borges Agricultural & Industrial Nuts duu a terme són:

Objectiu principal: Obtenció d’una nova solució de classificació i separació d’amtelles amargues i dolces.

El projecte ha comptat amb el recolzament financer del CDTI, a travès d’una ajuda cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del “Programa Operatiu de Creixement Inteligent 2014-2020 (CRIN)”, que té per objectiu potenciar la investigació, desenvolupament tecnològic i la innovació. En aquest cas, s’han estudiat i definit novedoses tecnologies adquades per dur a terme el  desenvolupament d’un nou prototip capaç de realitzar la detecció de les ametlles amargues (derivat de la presència del glucòsid amigdalina) en un entorn industrial i atenent a una producció de 1000kg/h.

Objectiu principal: Millora de l’eficiència energètica de la tecnologia en equips i processos, relacionats amb la climatització i el fred industrial
Inversió realitzada: 246.228€
Localització: Centre productiu situat a c/ Flix nº29 Reus
Ajuda obtinguda: 52.514,99 a través de la Línia d’ajudes d’estalvi i eficiència energètica en PIMEs i grans empreses del sector industrial, cofinançat pel Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE amb càrrec al fons nacional d’eficiència energètica.

Objectiu principalAmpliació y modernització de les instal·lacions pel processat de fruits secs
Inversió realitzada: 362.118,27€
Localización: Centre productiu situat a la crta. Olivenza, Badajoz
Ajuda obtinguda: 86.908,38 € a través de l’establer en el Decret 306/2015, de 4 de desembre, pel que s’estableix el Règim d’Incentius Agroindustrials en l’Àmbit de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, relativa a l’ajuda del desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Qualitat

Borges Agricultural & Industrial Nuts dedica especial atenció a la qualitat des de la selecció de les millors fonts i productes disponibles fins a l’elaboració i envasament dels fruits secs. El Grup compleix amb els més estrictes estàndards de qualitat, la qual cosa fa possible conservar les qualitats intrínseques del producte, garantir-ne la seguretat alimentària i la traçabilitat en tot moment. Entre els certificats de qualitat de Borges Agricultural & Industrial Nuts destaquen:

BRC – Certifica la qualitat dels proveïdors i el sistema de seguretat alimentària de distribuïdors i supermercats.

CCPAE – Audita i certifica que els productes alimentaris són cultivats sota criteris ecològics estant homologat per la Unió Europea i organismes internacionals.

Sedex –  És un format comú de metodologia i informe d’auditoria que agrupa les millors pràctiques en tècniques d’auditoria de comerç ètic.

Halal – Certificat que avala el seguiment de les normes de sanitat i higiene i el compliment dels preceptes religiosos de la llei islàmica en el procés productiu.

IFS – Assegura la qualitat i seguretat alimentària de proveïdors respecte als seus distribuïdors.

ISO 1400 1 – Referència principal per a la gestió ambiental en totes les organitzacions del món.

ISO 9001 – Acredita que els seus productes compleixen fermament amb els requisits normatius i del client.

DO Avellana de Reus – Certifica que la producció, elaboració y transformació del producte es realitzen a la zona geogràfica delimitada.

Global GAP és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuaria. Garanteix una producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, minoristes i consumidors en totes les parts del món.

ESAGUA – Certifica el càlcul de la petjada hídrica.

Kosher – Aprovat per la Unió Ortodoxa per la supervisió de les normes de sanitat, higiene i compliment dels preceptes religiosos de la llei jueva en el procés productiu.