Accionistes

Cobertura d’analistes

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. és objecte de cobertura pels analistes aquí detallats. Qualsevol opinió, estimació o pronòstic relacionat amb el rendiment de  Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., que realitzin els citats analistes són atribuibles exclusivament a aquests i en cap cas representen les opinions, pronòstics ni prediccions de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., ni de la seva administració. Tanmateix, ni la referència anterior ni la distribució per part de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. impliquen el seu endós de o conformitat amb dita informació, conclusions o recomanacions.