Accionistes

Oficina d’atenció a l’accionista

Per a qüestions relatives a Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. els inversors tenen a la seva disposició les següents vies de contacte:

Domicili social: Carrer Flix, 29
43205 Reus (Tarragona)

N.I.F.: A-25008202
Telèfon: (+34) 977 30 90 00 – (+34) 977 30 99 00
Telèfon atenció a l’accionista: (+34) 977 30 90 08
Fax: (+34) 977 77 20 52

atencion.accionista@borges-bain.com
info@borges-bain.com

t