Companyia

Responsabilitat Social Corporativa

Borges Agricultural & Industrial Nuts és una companyia compromesa amb el desenvolupament sostenible a través de l’elaboració d’aliments que afavoreixen activament al benestar social, l’equilibri ambiental i el progrés econòmic. L’objectiu principal del Grup és minimitzar el nostre impacte ambiental en tota la cadena de valor i generar un negoci sostenible que contribueixi a garantir unes modalitats de consum i producció sostenibles, promovent també la responsabilitat ciutadana corporativa per a que els negocis i empreses puguin ser part de la solució als reptes de la globalització i assolir una economia més inclusiva i sostenible.

Per aconseguir-ho aquests són el nostres principals àmbits d’actuació:

Agricultura Responsable

Contribuïm al desenvolupament sostenible en la nostra cadena de subministrament

Gent Compromesa

Garantim el benestar i el desenvolupament de la nostra gent, les comunitats on treballem i el món en el que vivim

Productes sans i sostenibles

Oferim una alimentació saludable i sostenible promovent un estil de vida saludable a través dels nostres productes

Memòria de Responsabilitat Social Corporativa

En la nostra Memòria de Responsabilitat Social Corporativa s’hi pot trobar un major detall sobre el nostre compromís amb el medi ambient i amb les comunitats on duem a terme la nostra activitat.

Per consultar la d’aquest any i les memòries anteriors, fes click a:

Memoria 2022-23

Memòria 2021-22

Memòria 2020-21

Memòria 2019-20

Memòria 2018-19

Memòria 2017-18

Memòria 2016-17

Memòria 2015-16

Descobreix  la nostra Memòria de Responsabilitat Social Corporativa d’aquest any 2022-2023:

Principis bàsics de la nostra gestió

Eficiència
energètica
i ambiental

Model 
d’agricultura
responsable

Plantacions  
d’ametllers
sostenibles

Protecció
de la
biodiversitat

Revalorització
dels
subproductes

Ús
d’energies
renovables

  • Reducció d’un 36% els residus industrials a Borges B1
  • Certifiquem les nostres plantacions amb els estàndards de bones pràctiques agrícoles Global GAP i estem adherits a la plataforma EsAgua
  • Apostem per una agricultura de precisió que ens permet una major eficiència en l’ús de recursos
  • Aposta per varietats d’ametlla d’origen mediterrani amb major contingut de greixos insaturats i menor incidència de plagues per la seva closca dura
  • Afavorim la biodiversitat amb les cobertes vegetals en els nostres cultius
  • Investiguem per donar major valor als nostres subproductes com és la closca d’ametlla
  • Més del 90% de l’energía elèctrica empleada en els nostres centres productius prové de fonts renovables

Per saber-ne més…

Coneix la relació simbiòtica que hi ha entre les abelles i les nostres plantacions d’ametllers i com contribueixen a la preservació de l’espècie

Codi Ètic

El nostre Codi Ètic s’ha formulat amb la finalitat d’unificar i reforçar la identitat, la cultura i els patrons de conducta de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.

Estem convençuts de que una cultura consolidada sobre valors compartits potencia les nostres virtuts i competències i afavoreix a crear valor per tots els nostres grups d’interès.

Descarrega’t el nostre Codi Ètic