Govern corporatiu

Pactes parasocials

No s’ha comunicat a la societat cap tipus de pacte parasocial.