Govern corporatiu

Comissions del consell

Comissió d’Auditoria i Control

PRESIDENT – Don Javier Torra Balcells
Conseller Independent.

VOCAL – Don Don Joan Ribé Arbós
Conseller Dominical.

SECRETARI – Don Àngel Segarra i Ferré
Conseller Independent.

Comisión de Nombraments i Retribucions

PRESIDENT – Don Àngel Segarra i Ferré
Conseller Independent.

VOCAL – Don Joan Ribé Arbós
Conseller Dominical.

SECRETARI – Don Javier Torra Balcells
Conseller Independent.