Sala de prensa

Borges Agricultural & Industrial Nuts tanca el primer semestre amb 76,3 milions d’euros en vendes.

  • BAIN ha tancat el primer semestre comercialitzant 17.381 tones de fruits secs.
  • Les tones produïdes a les finques de BAIN han augmentat un 8,9% respecte a l’any anterior.
  • BAIN continua invertint en el desenvolupament del seu projecte agrícola amb un clar enfocament cap a la sostenibilitat arribant a un total de 953 ha certificades amb el Global GAP.

 

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), una de les filials del Grup Internacional Borges, ha  tancat el primer semestre de l’exercici fiscal, a 3 de novembre de 2020, amb una facturació neta de  76,3 milions d’euros i 17.381 tones de fruits secs comercialitzades.

La xifra de negocis ha caigut un 22,6% respecte a l’any anterior provocada principalment per la reducció de preus de les principals matèries primeres comercialitzades pel grup, com ara fruits secs i ametlles.

Les tones produïdes en finques propietat de BAIN han augmentat un 8,9% respecte a l’any anterior, principalment mitjançant l’obtenció de les primeres collites d’ametlles de 672,5 noves hectàrees que han augmentat la producció un 85,4% i un 5,4% en la producció de fruits secs. En relació amb la producció de festucs ha disminuït un 50,4% a causa del cicle on/off,  sent aquest any un OFF.

El Resultat Consolidat s’ha vist afectat principalment  per l’impacte del sistema FIFO com a conseqüència de la caiguda dels preus de les primeres matèries. El preu de les ametlles ha experimentat una forta caiguda del 45% des de mitjans de gener de 2020 que ha passat dels 6,00€ per quilo als 3,29€ al final del primer semestre. L’aplicació del mètode FIFO en la comercialització d’aquest producte implica que, per a les vendes actuals, a preus de mercat en el seu moment, se’ls assigna el cost del producte més comprat, a preus més alts, per cobrir les vendes a mig i llarg termini realitzades sobre la base dels preus en aquest moment, provocant un traspàs de resultats en els pròxims trimestres, quan s’espera que es produeixi l’efecte contrari.

Aquest fet, juntament amb  un lleuger descens de les vendes, han situat el Resultat Consolidat en 2,6 milions   d’euros de resultat negatiu.

Aquestes xifres no inclouen, en gran part, els beneficis potencials del pla de desenvolupament agrícola  PALM, iniciat  per BAIN el 2016, que ha consistit en la plantació de 1.145,1 noves hectàrees  per a la producció d’ametllers, que a poc a poc han anat començant a producció en els  propers anys.

 

Presència internacional

BAIN en el seu compromís amb la internalització durant el primer semestre de l’exercici ha comercialitzat els seus productes en 54 països. Les exportacions han representat el 52,8% de la seva facturació, arribant als 40,3 milions d’euros, reafirmant el perfil internacional de la companyia. Les ametlles són el producte més venut pel Grup BAIN, arribant al 60% en valor de les vendes totals, seguit de fruits secs, amb un 13% del total.

 

BAIN està fermament compromès amb el negoci agrícola

BAIN gestiona un total de 2.509 hectàrees situades a Califòrnia, Portugal i Espanya, de les quals 1. 496,3 hectàrees estan en producció, i 430,6 entraran gradualment en producció en els propers anys. El nombre total d’hectàrees inclou 177,2 hectàrees del Projecte Pistacho BAIN fruit de la cooperació vertical amb els productors,  oferint una alternativa per a la millora de la renda agrària, un projecte que el 2022  preveu arribar a les 500 hectàrees, amb més de 50 productors afiliats de les províncies d’ Osca, Lleida i Tarragona.

 

 El projecte empresarial de BAIN té un clar enfocament de sostenibilitat

Les noves plantacions de BAIN es regeixen per criteris agrícoles sostenibles. Després de l’adhesió a la plataforma EsAgua, que té com a objectiu posicionar les empreses espanyoles com a referents en la petjada hídrica i en l’àmbit de la sostenibilitat, BAIN ha iniciat el procés de certificació GLOBAL GAP (Bones Pràctiques Agràries), un dels estàndards internacionals per a les bones pràctiques agrícoles i l’agricultura sostenible. Al llarg d’aquest exercici    la certificació   de 81.5 Has. s’ha obtingut a la finca Casarente de Badajoz, 36,1 Has.  a la finca Cuartillo de Badajoz, 386,2 Has. a la finca Machadosa Portugal i 167,2 Has. a la finca Benavidesde Badajoz, portant BAIN a 953 Certified Has, havent obtingut la certificació el 2019 de 69,4 Has. Finca Palheta en   Portugal, el 2018 de 82.7 Has. de la finca Cantillana a Badajoz i el 2017 de 129,9 Has. de la Finca El Carquí a Granada.

A més, la Companyia dedica un total de 104,1 hectàrees a la conservació del medi ambient i la biodiversitat.