A continuació es mostra el detall segons la fase de maduresa de les hectàrees del Grup a 10/11/2017: