Perfil de conreus

[text_output]A continuació es mostra el detall segons la fase de maduresa de les hectàrees del Grup a 10/11/2017:[/text_output][gap size=”1.313em”][image type=”none” float=”none” link=”true” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7861″ alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””]