El procés productiu dels fruits secs és complex, ja que existeix un elevat component tecnològic que resulta crític per poder obtenir un producte d’alta qualitat i optimitzar la capacitat de transformació en termes de cost i temps. D’altra banda, els estrictes controls de qualitat de Borges Agricultural & Industrial Nuts garanteixen la qualitat i la seguretat en totes les fases del procés productiu.