Finca El Cuartillo

El Cuartillo és una finca de 37,9 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers.

Està situada al terme de Montijo, província de Badajoz.

Hectàrees
Finca El Cuartillo ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 36,5 95,4
Banc de terres(1)
Altres(2) 1,8 4,6
Total ha. 37,9 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.

Setembre 2020

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Maig 2018

Maig 2018

Maig 2018