Finca El Cuartillo

El Cuartillo és una finca de 37,9 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers.

Està situada al terme de Montijo, província de Badajoz.

Hectàrees
Finca El Cuartillo ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 36,5 95,4
Banc de terres(1)
Altres(2) 1,8 4,6
Total ha. 37,9 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.

Setembre 2020

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Maig 2018

Maig 2018

Maig 2018