Finca La Palheta

La Palheta és una finca de 426 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers.

Està situada entre les villes d’Alvito i Cuba, en la província del Baixo Alentejo.

Hectáreas
Finca La Palheta ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 394,2 92,5
Banc de terres(1)
Forestació 7,7 1,8
Altres(2) 24,1 5,7
Total ha. 426,0 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.

Maig 2019

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Juliol 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Maig 2017

Febrer 2022

Març 2021

Març 2021

Juliol 2020

Juliol 2020

Juliol 2020

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Maig 2017