Finca Nacimiento

Nacimiento: finca de secà de 32,9 hectàrees situada en la localitat de Nacimiento (Almeria).

S’exploten 20 hectàrees per al cultiu d’ametlles. Actualment es troba en tràmits administratius per al cultiu d’ametlles ecològiques de secà, producte de demanda creixent i principalment produït a Espanya i Itàlia.

Hectàrees
Finca Nacimiento ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 20,0 60,8
Banc de terres(1
Altres(2) 12,9 39,2
Total ha. 32,9 100