Finca Palacitos

La finca Palacitos és una finca de 24,1 hectàrees situada a la província de Badajoz.

Es tracta d’una finca de regadiu, on únicament es conreen nogueres i que compta amb instal·lacions de reg per inundació.

Hectàrees
Finca Palacitos ha. (%)
Noguera 23,2 96,3
Festuc
Ametller
Banc de terres(1)
Altres(2) 0,9 3,7
Total ha. 24,1 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.