Finca Tros Rodó

Finca Tros Rodó: finca de regadiu de 7,5 hectàrees situada en la localitat de Tàrrega (Lleida) dedicades al cultiu del festuc.

Ha
Finca Tros Rodó ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller
Banc de terres(1)
Altres(2) 7,5 100
Total ha. 7,5 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells  o instal•lacions.