Finca Villareala

La finca Villareala és una finca de 39,7 hectàrees situada a la província de Badajoz

Es tracta d’una finca de regadiu, on únicament es conreen festucs i que compta amb instal·lacions de reg per degoteig.

Hectàrees
Finca Villareala ha. (%)
Noguera
Festuc 37,3 93,8
Ametller
Banc de terres(1)
Altres(2) 2,5 6,2
Total ha. 39,7 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius i viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.