Domicili social: Carrer de Flix, 29
43205 Reus (Tarragona)

N.I.F.: A-58410804

Telèfon: +34 977 30 90 00
Fax: +34 977 77 20 52

atencion.accionista@borges-bain.com

A l’enviar aquestes dades estàs acceptant la nostra Política de Privacitat