Domicili social: Carrer Flix, 29
43205 Reus (Tarragona)

N.I.F.: A-25008202
Telèfon: (+34) 977 30 90 00
Telèfon atenció a l’accionista: (+34) 977 30 90 08
Fax: +34 977 77 20 52

atencion.accionista@borges-bain.com
info@borges-bain.com

A l’enviar aquestes dades estàs acceptant la nostra Política de Privacitat