Finca Colusa

Colusa és una finca de 160,3 hectàrees situada a la vall de Sacramento, comtat de Colusa (Califòrnia, EUA) dedicades al cultiu de nogueres, de les quals 157,1 hectàrees són de propietat de Borges Agricultural & Industrial Nuts i 3,1 hectàrees estan en arrendament.
Es tracta d’una finca de regadiu, que compta amb instal·lacions de reg per aspersió. La presa del sistema de reg es fa des de tres pous propis en diferents zones de la finca, que disposen de capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’actual explotació de la finca. Dos d’aquests pous funcionen amb energia solar i el tercer amb gas natural.

Hectàrees
Finca Colusa ha. (%)
Noguera 153,8 95,9
Festuc
Ametller
Banc de terres(1)
Altres(2) 6,5 4,1
Total ha. 160,3 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.