Finca La Palheta

La Palheta és una finca de 426 hectàrees que es destinarà a la plantació d’ametllers.

Està situada entre les villes d’Alvito i Cuba, en la província del Baixo Alentejo.

Hectáreas
Finca La Palheta ha. (%)
Noguera
Festuc
Ametller 244,0 57,3
Banc de terres(1)
Altres(2) 182,1 42,7
Total ha. 426,0 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver i repoblament.
(2) Correspon a camins, desnivells, deveses o instal•lacions.

Maig 2019

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Maig 2017

Febrer 2020

Febrer 2020

Maig 2018

Maig 2017