Sala de prensa

Agricultura i alimentació responsable, progrés i desenvolupament

Ja està disponible l’Informe de Responsabilitat Social Corporativa 2021-2022 de Borges Agricultural & Industrial Nuts on s’explica no només el que s’està fent, sinó també on es vol arribar en matèria de sostenibilitat en els propers anys.

A l’informe, la companyia explica sobre les accions que s’han dut a terme aquest últim exercici en matèria de sostenibilitat, compromís amb els treballadors i millores en la gestió ambiental i energètica, entre d’altres.

Entre els projectes destacats i que marquen l’estratègia de creixement de BAIN hi ha l’augment del nombre de finques ja certificades amb l’estàndard internacional de bones pràctiques agrícoles (Global GAP) assolint el 80% d’hectàrees certificades i l’aposta per les energies renovables, tant en la fase agrícola com industrial.

En matèria d’eficiència en els recursos, Borges Agricultural & Industrial Nuts s’ha alineat amb la tecnologia i la innovació per aplicar millores en els processos, així com ha seguit aplicant mesures per fer un ús més eficient dels fertilitzants en la fase agrícola.

També s’expliquen algunes fites, com la reducció d’un 15% les emissions de CO2 en les seves operacions des del 2017 i objectius per a l’any vinent, com el d’obtenir el certificat Zero Waste al principal centre productiu.

Tot això, alineat amb l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa del Grup, elaborada amb els resultats del diàleg amb els seus stakeholders i que es basa en 3 grans àmbits de treball: Agricultura Responsable, Gent Compromesa i Productes Sans i Sostenibles. A través d’aquests tres pilars es treballa amb diferents línies per aconseguir un únic objectiu, oferir una alimentació saludable, contribuint al desenvolupament sostenible i creant valor compartit per a tots els grups d’interès.

Visita el vídeo resum: https://youtu.be/uF6z4tXoa6s

Visita l’informe complet a: https://borges-bain.com/wp-content/uploads/2023/01/BRG_BAIN_2021-2022.pdf