Fets rellevants

Fets rellevants

A continuació es faciliten els Fets Rellevants tal qual han estat remesos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La documentación que es mostra a continuació pertany a la societat Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA (abans Borges, S.A.U.) amb NIF A-25008202, fruit de la fusió inversa inscrita al Registre Mercantil de Tarragona amb data 20 de juliol de 2017.

18/12/2017

15/12/2017

30/11/2017

24/11/2017

26/10/2017

24/10/2017

20/10/2017

13/10/2017

06/10/2017

29/09/2017

03/08/2017

21/07/2017

La documentación que se muestra a continuación pertenece a la sociedad Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA con NIF A-58410804, antes de la fusión inversa inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona con fecha 20 de julio de 2017.

21/07/2017

20/07/2017

18/07/2017

06/07/2017

03/07/2017

25/05/2017

22/05/2017

19/05/2017

24/04/2017

10/04/2017

08/03/2017

27/02/2017

La documentació que es mostra a continuació pertany a la societat Borges Agricultural & Industrial Nuts, SA amb NIF A-58410804, abans de la fusió inversa inscrita al Registre Mercantil de Tarragona amb data 20 de juliol de 2017.

21/07/2017

20/07/2017

18/07/2017

06/07/2017

03/07/2017

25/05/2017

22/05/2017

19/05/2017

24/04/2017

10/04/2017

08/03/2017

27/02/2017