Finca El Carquí

El Carquí és una finca de 297,8 hectàrees situada en la localitat de Valle del Zalabí, a la província de Granada.

Es tracta d’una finca de regadiu, on es conreen nogueres, festucs i ametlles i que compta amb instal·lacions de reg localitzat per degoteig per als diferents cultius. Compta amb una concessió d’aigües subterrànies per la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir. Disposa d’una superfície de 18.150 m² destinats a basses que doten a la finca d’una capacitat de reg estimada suficient per al desenvolupament i l’actual explotació de la finca. La finca El Carquí compta amb 77,6 hectàrees dedicades a reforestació. Addicionalment, Borges Agricultural & Industrial Nuts compta amb un banc de terres de 79,6 hectàrees amb potencial de ser explotat en un futur.

Hectàrees
Finca El Carquí ha. (%)
Noguera 92,7 31,1
Festuc 30,3 10,2
Ametller 7,0 2,3
Banc de terres(1)
Reforestació
Altres(2) 167,9 30,3
Total ha. 297,8 100

(1) Correspon a terres per a futures plantacions i /o altres cultius, viver.
(2) Correspon a camins, desnivells o instal•lacions.

Juliol 2015

Agost 2018

Agost 2018

Agost 2018

Juliol 2015

Juliol 2015

Agost 2018

Agost 2018

Agost 2018

Juliol 2015

Juliol 2015